Privacybeleid & cookieverklaring

PRIVACYBELEID & COOKIEVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van www.vision-preneur.nl. In deze privacyverklaring is ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uiteengezet. Ook lees je hier of wij gebruik maken van cookies en hoe wij met cookies omgaan. 

www.vision-preneur.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf of door derden, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat je op de website het gebruik van cookies accepteert, plaatsen wij geen cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. Als jij het bezoek op onze website voortzet, dan ga je akkoord met de volgende gebruikersvoorwaarden. 

ARTIKEL 1 Juridische informatie

Website: www.vision-preneur.nl (hierna ook: ”de website”).

Beheerder: Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens: Vision-preneur gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 74716212 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Kietoera Pendisa. 

 

ARTIKEL 2 Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Deze website mag alleen worden gebruikt voor commerciële, politieke of andere doeleinden, indien de beheerder daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

ARTIKEL 3 Content op de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden en technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van juridische maatregelen.

 

ARTIKEL 4 Websitebeheer

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment: 

  • de toegang aan bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren
  • alle informatie verwijderen die in strijd is met nationale of internationale wetgeving 
  • de website  tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

 

ARTIKEL 5 Aansprakelijkheid

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of vanwege het schenden van deze privacyverklaring. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website.

 

ARTIKEL 6 Het verzamelen van gegevens

  1. Jouw gegevens worden verzameld door www.vision-preneur.nl. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. 

 

  1. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld kunnen onder andere (maar niet uitsluitend) worden gebruikt voor het verlenen van diensten zoals online workshops en evenementen, onze boekhouding, het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, werving en selectie, marketing- en communicatie activiteiten. De beheerder kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. De doeleinden vinden hun grondslag in een overeenkomst, wettelijke verplichting of op grond van jouw toestemming. 

 

ARTIKEL 7 Jouw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of het verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door per e-mail contact met ons op te nemen. Ieder verzoek moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jouw handtekening staat en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Je krijgt uiterlijk een maand na het ingediende verzoek antwoord. Als het verzoek complex is kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

 

ARTIKEL 8 Verwerking persoonsgegevens

De toepasselijke nationale- en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens is op deze privacyverklaring van toepassing. In geval van schending van enige wet- en regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worde deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

 

ARTIKEL 9 Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

ARTIKEL 10 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat bepaalde gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoek kan worden herkend. Wij kunnen op onze website gebruik maken van de volgende cookies: functionele cookies, geanonimiseerde cookies, eigen tracking cookies, tracking cookies van anderen, social media related cookies en site improvement cookies. Voor deze cookies vragen wij (in zijn geheel of afzonderlijk) jouw toestemming. Zonder jouw toestemming kunnen deze cookies niet worden geplaatst. 

 

Type cookie 

Doelstelling/functie 

Functionele cookies

Door functionele cookies kunnen wij de website beter laten functioneren. Dit draagt bij aan een gebruiksvriendelijke website.

Geanonimiseerde cookies

Geanonimiseerde cookies zorgen ervoor dat belangrijke data (anoniem) wordt verzameld. Denk hierbij aan: het aantal unieke bezoekers, frequentie bezoek, welke pagina’s gebruikers bekijken, duur websitebezoek. 

Eigen tracking cookies

Eigen Tracking cookies zorgen ervoor dat wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en dergelijke, maar dient uitsluitend om advertenties af te stemmen op jouw profiel. 

Tracking cookies van anderen

Tracking cookies houden bij welke pagina’s je bezoekt op internet om jouw persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres en dergelijke, maar dient uitsluitend om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

Social media related cookies

Social media related cookies worden geplaatst door Social media zoals Facebook en/of Instagram. Hiermee registreren Social media kanalen welke artikelen en pagina’s je deelt via sharing buttons.

Site improvement cookies

Site improvement cookies worden gebruikt om verschillende versies van een webpagina te testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht. 

 

ARTIKEL 11 Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt de cookies te allen tijde blokkeren en verwijderen via jouw internetbrowser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu. Wees er wel van bewust dat als je geen cookies accepteert, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website optimaal werkt. Je kunt jouw instellingen wijzigen via jouw internetbrowser. 

 

ARTIKEL 12 Toepasselijk recht 

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is uitsluitend bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

ARTIKEL 13 Contact

Voor vragen over diensten of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen met Kietoera Pendisa via kietoera@gmail.com 

 

Laatstelijk gewijzigd op 07-05-2020

 

Scroll to top
nl Dutch
X